BC / BM KIRILABİLİR KAPLİN VE DİREKLER

KIRILABİLİR KAPLİNLER

İlgili Standartlar

  • FAA AC 150/5345-46 Para. 3.4.2.1

KULLANIM YERLERİ

  • Havalimanı aydınlatma armatürleri darbelerin oluşturduğu belirli bir eğilme momentinde kırılan kaplinler üzerinde monte edilirler. Kırılabilir kaplin kullanımı armatürün bütünlüğü korurken aynı zamanda çarpan objenin alacağı hasarı da minimize eder.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ

  • Kaplinlerin dizayn edilmiş bir kırılma noktası vardır, bu sebeple tasarımda referans alınan armatür ile beraber kullanılmaları gerekir. Bu şekilde kullanılmadıkları takdirde sağlıklı çalışmayabilirler.
  • Kırılabilir kaplinler tamiratların minimum sürede gerçekleştirilmesi sağlar.

KIRILABİLİR DİREKLER

İlgili Standartlar

  • FFAA AC 150/5345-45

  • ICAO Annex 14 Cilt I Para. 5.3.1.4

KULLANIM YERLERİ

  • Kırılabilir dilekler topoğrafya gereği yerden yükseltilmeleri gereken yaklaşma armatürlerinin montajında kullanılırlar. Darbe halinde esneyerek veya kırılarak, uçaklarda meydana gelen zararı azaltır ve güvenliği artırırlar.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ

  • Kırılabilir direkler çok hafif ancak son derece rijit bir konstrüksiyona sahiptirler